ประเมินราคาแปลภาษา ฟรี!

อัปโหลดต้นฉบับที่ต้องการแปลภาษา พร้อมกรอกรายละเอียดเพียงไม่กี่ขั้นตอน ง่าย สะดวก รวดเร็ว
* การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ

เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
กัมพูชา
เลือกภาษาปลายทาง
เลือกประเภทงาน
* เริ่มงานหลังยืนยันการชําระค่าบริการ ระยะเวลาแปลจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
...
Chad Active 2h ago
...
Chad
Hello, Rian
12.31
Hello, Chad
What's up?
12.35
...
Chad
Thanks
When is the deadline of the project we are working on ?
13.00
The deadline is about 2 months away
13.10
...
Chad
Ok, Thanks !
13.15
Today
Tomorrow
Add Task
General Settings
  • Enable Notifications
  • Signin with social media
  • Backup storage
  • SMS Alert
Notifications
  • Email Notifications
  • New Comments
  • Chat Messages
  • Project Updates
  • New Tasks
กำลังดำเนินการ